Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, pel qual s'estableixen les normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal.

El Reglament (CE) 853/2004 estableix normes específiques d'higiene per a aliments d'origen animal i per als operadors d'empreses alimentàries. Es tracta d'una part fonamental del paquet d'higiene de l’any 2004 de la Unió Europea (UE) relatiu a la legislació sobre la higiene dels aliments.

Aquest Reglament té per objecte garantir un nivell elevat de seguretat alimentària i salut pública. Complementa al Reglament (CE) 852/2004 de la UE sobre higiene d'aliments.

Les normes del Reglament seran aplicables als productes d'origen animal tant transformats com sense transformar. En general, no s'han d'aplicar als aliments que continguin tant productes d'origen vegetal com productes transformats d'origen animal.

Els països de la Unió Europea (UE) han de registrar i, si escau, autoritzar els establiments que manipulin productes d'origen animal.

Les normes del Reglament abasten aliments d'origen animal dels següents sectors principals: de la carn, del marisc, del peix i de la llet. D'acord amb els mètodes de producció tradicionals, el Reglament autoritza les autoritats alimentàries a concedir condicions especials per a les normes d'higiene en cada sector.

En el sector carni, aquestes normes abasten, per exemple, escorxadors, especejament i desossat, marcat sanitari, així com emmagatzematge, transport i maduració. Per a la carn de caça silvestre, els caçadors hauran de rebre formació en matèria de sanitat i higiene.

Les normes relatives al marisc i productes de la pesca contemplen des de la producció i recol·lecció fins als equipaments, instal·lacions, manipulació i transport.

Sectors:

  • Carn
  • Mol·luscs bivalves vius
  • Productes de la pesca
  • Llet crua i productes lactis
  • Ous i ovoproductes
  • Cuixes de granota i caragols
  • Greixos animals fosos i llardons
  • Estómacs, bufetes i intestins tractats
  • gelatina
  • Col·lagen.

 

Amb data 1 de novembre de 2017, la Comissió Europea ha modificat l’annex III del Reglament (CE) 853/2004 mitjançant la publicació del Reglament (UE) 2017/1981 de la Comissió, de 31 d’octubre, pel qual es modifica l’annex III del Reglament (CE) 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les condicions relatives a la temperatura durant el transport de carn que permet el transport de canals de porcí, boví i petits remugants a temperatures superiors als 7 °C al seu interior i sota l’autorització de les autoritats competents, sense que augmenti el risc per a la salut pública i sense apartar-se del principi de base pel qual aquesta carn ha d’estar refrigerada a 7 °C per a un descens ininterromput de la temperatura.

Aquesta major flexibilitat pot permetre que la carn arribi amb més rapidesa al consumidor després del sacrifici i, d’aquesta manera, pot facilitar el comerç de carn fresca en el si de la Unió.

Data d'actualització:  31.05.2017