• Imprimeix

Reglament (CE) núm. 854/2004 de controls oficials dels productes d'origen animal (vigent fins 14/12/19)

Reglament (CE) núm. 854/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, pel qual s'estableixen les normes específiques per a l'organització de controls oficials dels productes d'origen animal destinats al consum humà.

Aquest Reglament estableix normes específiques per a l'organització dels controls oficials dels productes d'origen animal destinats al consum humà. Imposa els requisits que estableix a tots els països de la Unió Europea (UE):

  • Les autoritats competents han d'autoritzar els establiments que compleixen les normes relatives a la higiene dels aliments.
  • Els operadors de les empreses alimentàries han de proporcionar a l’autoritat competent tota l'ajuda necessària en la realització del control. Aquesta ajuda inclou facilitar l'accés a tots els locals i a qualsevol documentació o registre que se sol·liciti.
  • Els controls oficials inclouen auditories de bones pràctiques d'higiene i els principis APPCC (anàlisi de perills i punts de control crític), així com controls específics els requisits es defineixen per als sectors: carn fresca, mol·luscs bivalves, productes de la pesca, llet i productes lactis.
  • Només es poden importar aliments a la UE procedents de països i locals que demostrin que compleixen les normes de la UE.
Data d'actualització:  31.05.2017