• Imprimeix

Perills de la cadena

S’entén per perill tot agent biològic, químic o físic present en l’aliment, o bé la condició en què aquest aliment es troba, que pot causar un efecte advers per a la salut.

Els perills que es poden esdevenir durant el processament i/o la comercialització d’un aliment i comprometre’n la salubritat es classifiquen segons la seva naturalesa en biològics, físics o químics.