• Imprimeix

Perills biològics

Són els associats a la presència, la incorporació, la supervivència o la proliferació en l’aliment d’organismes vius.

Com a exemples podem citar:

  • Microorganismes o les seves toxines: bacteris (Salmonella, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, coagulasa positiva i la seva toxina, etc.), fongs (aflatoxines d’Aspergillus, etc.) i virus (virus de l’hepatitis A, etc.)
  • Paràsits (larves de triquina, d’anisàkids, etc.)
  • Prions
  • Organismes vius (insectes, rosegadors, artròpodes, etc.); s’han de tenir en compte, ja que poden ser portadors de microorganismes i contaminar l’aliment