• Imprimeix

Perills químics

Són els associats a la incorporació, la formació o la persistència a l’aliment de substàncies químiques nocives procedents de les matèries primeres o derivades del seu processament: contaminació per restes de productes de neteja, plaguicides, metalls pesants, medicaments veterinaris, substàncies procedents de migracions a partir del material de l’envàs, etc.

La contaminació ambiental de l’aire, el terra i l’aigua, tant la natural com la derivada de fonts antropogèniques, la utilització de substàncies químiques en la producció agroalimentària com els pesticides i els medicaments veterinaris, que poden suposar un risc per la salut si no s’utilitzen adequadament, són objecte de regulació i seguiment continuat per garantir que no es troben presents en els aliments en quantitats que puguin suposar un risc per a la salut.

Dins del grup genèric de perills químics, s’ha de fer una distinció entre residu químic i contaminant químic.

Cal també tenir presents les substàncies tòxiques naturals, inherents a alguns aliments, que poden representar un risc per a determinats grups de la població i en alguns casos poden donar lloc a intoxicacions greus per confusió d’espècies comestibles amb espècies tòxiques.

Els riscs associats a la contaminació dels aliments per agents químics constitueixen una preocupació creixent per a la salut pública.