• Imprimeix

Vigilància i control en la fase de comerç al detall i restauració

Des de la fase de transformació, o bé directament des de la fase primària sense cap transformació, els aliments arriben a la fase de comerç minorista i de restauració i a la fase de consum per part de la població.

La fase de comerç minorista consisteix en la posada a disposició dels consumidors dels aliments mitjançant la venda, la cessió o el servei al detall, inclosos els serveis de restauració, bars i cafeteries. Aquesta fase es caracteritza per l’elevat nombre d’empreses que hi intervenen, la seva atomització i la dispersió geogràfica, factors que comporten una dificultat per a les activitats de vigilància i control.

Les administracions locals i el Departament de Salut porten a terme actuacions de foment de pràctiques correctes i de control oficial en activitats realitzades en la fase minorista i de restauració. Les línies de treball principals es basen en el control del compliment de les condicions d’higiene dels processos i l’autocontrol mitjançant inspeccions periòdiques.

A més del control sobre les activitats minoristes i de restauració, es duen a terme controls sobre els productes alimentaris posats a disposició dels consumidors mitjançant el control de la composició i l’etiquetatge, un àmbit en què té un paper destacat l’Agència Catalana del Consum.

Una altra activitat del control d’aliments amb especial rellevància és la vigilància analítica dels aliments que són al mercat per comprovar la prevalença de perills biològics i químics. El Departament de Salut, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i les administracions locals desenvolupen programes específics en aquest sentit.

Data d'actualització:  22.06.2017