• Imprimeix

Vigilància i control en la fase transformació i distribució

Els productes procedents de la fase primària passen a l’etapa següent de la cadena alimentària, que anomenem fase de transformació i distribució. A Catalunya, els processos que segueixen els aliments en aquesta etapa i les empreses que els porten a terme són objecte de mesures de control oficial entre les quals destaquen les següents:

  • Autorització, registre i ordenació d’activitats que tenen per objecte la disponibilitat de les dades sobre les empreses productores d’aliments. Aquestes dades s’utilitzen per al disseny i la implementació de tot tipus de programes de control.
  • Vigilància i control de l’aplicació de pràctiques correctes d’higiene, de les instal·lacions, dels equips, dels autocontrols, la traçabilitat i la formació del personal així com altres condicions establertes reglamentàriament.
  • Vigilància i control analític de la prevalença de determinats perills en els productes alimentaris.

Paral·lelament a aquestes línies de treball, es porten a terme accions de control oficial orientades a satisfer altres demandes i necessitats de la societat. Les accions en l’àmbit del control de l’etiquetatge, la composició, els sistemes de producció i de la qualitat agroalimentària tenen implicacions en la protecció de les persones amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, però van més enllà de la innocuïtat, ja que s’emmarquen dins la demanda social d’aliments que, a més de ser segurs, responguin a principis d’informació i de qualitat que permetin a les persones consumidores prendre decisions de consum basades en informació fiable.

Data d'actualització:  22.06.2017