• Imprimeix

Informació per als professionals sanitaris

Conveni

 

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya van signar el dia 11 d’abril un conveni de col·laboració per tal de millorar l’educació i el coneixement dels ciutadans i ciutadanes en matèria de seguretat alimentària i garantir a la ciutadania en general i, en especial, als col·lectius més vulnerables, com ara les dones embarassades, els nadons i la gent gran, entre d’altres, l’accés a una informació accessible, comprensible i adequada respecte a la naturalesa dels riscs, els factors i les percepcions del risc en matèria alimentària i altres qüestions relacionades amb els aliments, mitjançant el consell dels professionals farmacèutics com a agents de salut.

En el marc d’aquest conveni l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària es compromet a elaborar materials divulgatius sobre seguretat alimentària adreçats als ciutadans i ciutadanes en general o bé als col·lectius més vulnerables, com ara les dones embarassades, els nadons i la gent gran, entre d’altres, els quals seran distribuïts a través de les oficines de farmàcia mitjançant el consell farmacèutic, així com els materials tècnics sobre seguretat alimentària adreçats als professionals farmacèutics, que seran confeccionats conjuntament per aquesta Agència i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, i tots ells seran difosos a través de la pàgina web d’ambdues entitats i la dels col·legis de farmacèutics de les quatre demarcacions territorials de Catalunya.

Aquest conveni s’emmarca en l’exercici de les competències relatives a la informació, divulgació i comunicació continuades a la població en matèria de seguretat alimentària que corresponen a l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, i en l’exercici de les facultats de representació del col·lectiu de farmacèutics de Catalunya que ostenta el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, i l’obligació que competeix al Consell de vetllar perquè l’activitat d’aquests professionals s’adeqüi als interessos i el benestar dels ciutadans i ciutadanes.