• Imprimeix

Lluita contra el malbaratament

Cal lluitar contra el malbaratament alimentari com una forma de fomentar la sostenibilitat ambiental en totes les etapes de la cadena alimentària. Per això publica un tríptic i un pòster que recull deu consells que ajuden els ciutadans a aprofitar el menjar de manera segura, i també un cartell per explicar què signifiquen les dates de consum preferent i de caducitat que apareixen en les etiquetes dels aliments envasats.

A Catalunya es llencen 262.471 tones d’aliments sòlids que es podrien haver aprofitat. Aquesta xifra equival a 34,9 kg de mitjana per habitant i any. El 58% del que es llença es genera a les llars.