• Imprimeix

Bones pràctiques de manipulació segura

Per garantir la seguretat dels aliments que es serveixen a la restauració és imprescindible seguir i complir unes bones pràctiques de manipulació. L’ Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) disposa d’un conjunt de recomanacions útils per preparar els aliments amb seguretat.

Les empreses del sector de la restauració tenen l’obligació, com qualsevol altra empresa alimentària, de desenvolupar i implementar sistemes de gestió de la seguretat alimentària, generalment basats en els prerequisits (PRP) i en l'anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC). No obstant això, això pot ser especialment difícil per als petits establiments de venda al detall d'aliments, on la manca d'experiència i altres recursos poden limitar el desenvolupament i la implementació de sistemes de gestió de la seguretat alimentària efectius.

Per poder complir els requisits legals de seguretat i higiene dels aliments establerts a la normativa, disposeu de les Guies de Pràctiques correctes d’higiene com una eina que us ha d'ajudar a aplicar els autocontrols en l’empresa alimentària amb la finalitat de garantir la qualitat i la seguretat alimentària de l’aliment que produïm.

Ajuden a controlar els perills i a demostrar el compliment de les normes.

  • Guia de pràctiques correctes d'higiene per als restaurants
  • Guia de pràctiques correctes d’higiene per als establiments de restauració mòbil

Les guies estan  reconegudes de manera oficial per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i esdevenen un document de referència pel que fa als requisits que ha de complir qui està al capdavant del restaurant o del vehicle de restauració mòbil, i alhora per qui ha de fer el control.

Les empreses del sector de la restauració poden acollir-se voluntàriament a regular el seu establiment d’acord amb les normes fixades en aquestes guies.

 

D’altra banda, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha publicat (novembre de 2018) un Sistema "simplificat" de gestió de la innocuïtat dels aliments (FSMS en les seves sigles angleses) destinat a petites empreses minoristes, que inclouen els centres de distribució minoristes, supermercats, restaurants (inclosos bars i altres activitats de restauració) i per a les donacions d'aliments.

Aquest sistema simplificat significaria que no es requereix que els minoristes tinguin un coneixement detallat dels perills específics, només han de ser conscients que hi ha perills biològics, químics i físics o certs al·lèrgens que poden estar presents en els aliments. A més, han de conèixer que el fet de no dur a terme activitats de control clau, com la separació de productes crus de productes cuinats, pot representar un risc per als consumidors.

També inclou pautes per verificar que els aliments donats siguin segurs, com el control de la vida útil, el manteniment de la cadena de fred i maneres d'assegurar la comunicació entre el donant i els destinataris.