• Imprimeix

Formació

El responsable de l’establiment de restauració ha de garantir la supervisió i la formació dels manipuladors d’aliments en matèria d’higiene alimentària, d’acord amb la seva activitat laboral (Reglament (CE) núm. 852/2004 sobre higiene dels aliments)

A l’empresa ha d’haver un Pla de formació i de capacitació del personal en seguretat alimentària. Des de l’any 2011 no hi ha una norma europea o nacional que reguli de forma específica els requisits de la formació dels manipuladors d’aliments (continguts, exàmens, docents, carnets o acreditacions oficials).

El personal que manipula aliments ha de tenir coneixements generals en matèria d’higiene així com específics pel lloc de treball que ocupa, ha de conèixer les al·lèrgies alimentàries i la possibilitat de contaminacions encreuades.

Per altra banda, ha de tenir coneixements del Sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de control crítics (APCC) i els prerequisits, així com dels requisits sanitaris i les condicions establertes a la normativa vigent per desenvolupar l’activitat que realitzen.

La formació als manipuladors d’aliments pot ser impartida per personal de la pròpia empresa o bé mitjançant la contractació de persones o centres de formació externs els quals no necessiten cap homologació o autorització oficial per impartir aquesta formació. Tampoc hi ha cap model oficial ni normalitzat que acrediti la formació.

Data d'actualització:  16.04.2018