• Imprimeix

Informació sobre al·lèrgies i intoleràncies

14 aliments alergens

Els establiments dels sector de la restauració tenen l’obligació d’informar als consumidors la presència en els aliments d’ingredients que causen al·lèrgies i intoleràncies, i evitar la contaminació accidental amb al·lèrgens que estiguin presents en altres productes d'acord el Reglament (UE) 1169/2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i,a nivell de l’Estat Espanyol, el Reial decret 126/2015 pel qual s’aprova la norma general relativa a la informació alimentària dels aliments que es presentin sense envasar per a la venda al consumidor final i a les col·lectivitats, dels envasats en els llocs de venda a petició del comprador, i dels envasats pels titulars del comerç al detall.

S’ha d'informar de la presència en els aliments de les següents substàncies o productes que causen al·lèrgies i intoleràncies (annex II del Reglament 1169/2011):

L’objectiu de la informació sobre al·lèrgens és facilitar als consumidors sensibles tota la informació necessària sobre la composició dels productes per prevenir reaccions adverses. 

La informació  es pot proporcionar de forma oral, però sempre s’ha de disposar de manera escrita o en suport electrònic al mateix establiment  i ha d’estar a disposició del personal de l’establiment, de les persones consumidores que la sol·licitin i també de les autoritats de control.

Per facilitar als professionals de la restauració a complir amb aquesta obligació d'informar al consumidor sobre la presència de substàncies o aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies en els plats que preparen, des de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària s'ha elaborat un document esquemàtic: Informació d’al·lèrgens en els establiments de restauració ACSA 2018.

 

 

 

Data d'actualització:  29.03.2018