• Imprimeix

Material educatiu per a secundària

Fitxes per realitzar pràctiques de laboratori a secundària

  1. Presentació
  2. Els additius
  3. Malalties transmeses per l'aigua
  4. L'anisakis
  5. Els aliments congelats
  6. La conservació dels aliments
  7. Contaminació en cadena
  8. Microbis bons i dolents
  9. La nevera
  10. La salmonel·la
Data d'actualització:  04.04.2018