• Imprimeix

Addició de vitamines i minerals

Addició de vitamines i minerals als aliments

En la fabricació d’aliments es pot utilitzar una gamma àmplia de nutrients i altres ingredients, com les vitamines i minerals, entre d’altres, els oligoelements, els aminoàcids, els àcids grassos essencials, les fibres i diverses plantes i extractes d'herbes, amb diverses finalitats, entre d’altres, restituir el contingut de l’aliment quan ha quedat minvat durant el procés de fabricació, emmagatzematge o manipulació, o bé millorar-ne les característiques nutritives.

La Comissió Europea ha establert el Registre comunitari sobre l'addició de vitamines, minerals i altres substàncies determinades als aliments, d’acord amb l’article 9 del Reglament (CE) núm. 1925/2006, sobre l'addició de vitamines, minerals i altres substàncies determinades als aliments. La Comissió Europea es compromet a  establir, publicar i mantenir aquest registre. El registre s'actualitza regularment.