• Imprimeix

Llistes falses d’additius

Des de fa anys, circula de mà en mà un full amb diverses versions quant al seu origen, en el que s’atribueixen diversos graus de perillositat a diferents additius alimentaris autoritzats per a la seva utilització en els aliments i que pot originar confusió i desconfiança als consumidors. Aquest full és fals, tant pel que fa a la seva procedència com al seu contingut.

Encara que es presenten com avalades per professionals i entitats tant espanyols com europeus, l'anàlisi del contingut de les mateixes posa de manifest que la seva elaboració ha estat realitzada per persones que no tenen de tot coneixement sobre el tema i que poden estar motivats per altres interessos diferents al sanitari.

Aquestes llistes han hagut d’estar desmentides oficialment per diverses autoritats dels estats membres i per les institucions comunitàries europees, així com també desautoritzades per l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, atès que continua la seva divulgació entre la població.

Els  additius alimentaris autoritzats, que han estat sotmesos prèviament a una avaluació que garanteix la seva seguretat,  s’inclouen en les llistes positives d’additius alimentaris autoritzats a la Comunitat, en què s’especifica, segons el cas, les dosis i/o les condicions d’utilització i els aliments en què es pot afegir cada additiu alimentari autoritzat.

Data d'actualització:  02.03.2017

Informació relacionada