• Imprimeix

La intolerància a la lactosa

La intolerància a lactosa
Què volem dir quan parlem d’intolerància a la lactosa?

Material per a al·lèrgics i intolerants

Que és la intolerància a la lactosa?

La lactosa és el principal glúcid de la llet, aliment de consum molt important en l’alimentació quotidiana; l’espècie humana és l’única que continua ingerint llet després del període de lactància. Està formada per la unió d'una molècula de galactosa i una de glucosa. Aquesta molècula no és digerible en el tub digestiu, per la qual cosa cal trencar-la separant la glucosa de la galactosa, cosa que en permetrà l'absorció a través de la mucosa intestinal. Per dur a terme aquesta funció, l'organisme disposa d'un enzim específic denominat lactasa produït en el budell prim.

La intolerància a la lactosa es produeix quan els nivells de lactasa no són suficients per digerir la quantitat de lactosa consumida i aquesta arriba al còlon de forma íntegra, és a dir, mantenint unides la glucosa i la galactosa. Això fa que els bacteris del còlon que constitueixen la microflora intestinal la descomponguin mitjançant una fermentació i es generin diferents compostos, bàsicament gasos i àcids orgànics. Aquests compostos són els que provoquen els símptomes de la intolerància, com dolor, distensió abdominal i/o diarrea. 

Diferència entre al·lèrgia i intolerància a la lactosa

Cal diferenciar entre intolerància a la lactosa i al·lèrgia a la proteïna de la llet. Mentre que la primera afecta principalment els adults i l'origen és la deficiència enzimàtica, la segona és més comuna durant la infància i es produeix per una reacció immunològica. A més, tot i que la diarrea és un símptoma comú, la intolerància presenta flatulències i inflor, entre d'altres, a diferència de l'al·lèrgia, que també sol provocar altres manifestacions de tipus cutani, respiratori i, fins i tot, en casos molt infreqüents però greus, anafilaxi, una reacció que afecta tot el cos. Quant al tractament, en el cas de la intolerància consisteix a reduir o eliminar la ingesta de lactosa, mentre que el de l'al·lèrgia a la proteïna de la llet inclou, a més, fórmules especials de substitució.

 

Etiquetatge sobre absència o presència reduïda de lactosa

El Reglament (UE) Nº 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2011, sobre informació alimentària facilitada al consumidor, estableix normes sobre la informació que s'ha de facilitar sobre les substàncies amb un efecte científicament provat al·lergènic o d'intolerància per permetre que els consumidors, com les persones intolerants a la lactosa, triïn amb coneixement de causa les opcions que siguin segures per a ells.

Actualment no hi ha normes harmonitzades a nivell de la Unió sobre etiquetatge i composició per les quals es indiqui l'absència o la presència reduïda de lactosa en els aliments.

Fins que no s'adoptin normes harmonitzades a la Unió Europea, l’AECOSAN ha publicat unes orientacions -no vinculants- sobre nivells de lactosa en els productes comercialitzats a Espanya, per a l’ús de mencions que indiquin l'absència o presència reduïda de lactosa en els aliments en virtut del Reglament (UE) núm. 1169/2011, tenint en compte el dictamen científic de l'EFSA, de 10 de setembre de 2010, sobre els continguts màxims de lactosa en la intolerància a la lactosa i la galactosèmia.

Les mencions proposades són:

Productes alimentaris "Sense Lactosa": són aquells que acreditin absència de lactosa seguint les analítiques més sensibles a l'estat actual de la ciència. És a dir, inferior al 0,01% de lactosa.

Productes alimentaris "Baix contingut en lactosa": són aquells amb continguts en lactosa residual mesurable i que se situen generalment per sota de l'1%.

Data d'actualització:  24.08.2016