• Imprimeix

Legislació sobre aliments nous

Els aliments nous estan regulats a la Unió Europea pel Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, relatiu als aliments nous, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell i es deroguen el Reglament (CE) núm. 258/1997 del Parlament Europeu i del Consell i el Reglament (CE) núm. 1852/2001 de la Comissió.  

D'acord a aquest Reglament (UE) 2015/2283, las Comissió Europea ha publicat 4 Reglaments d'execució:

Llista de la Unió d’aliments nous:

Reglament d'execució (UE) 2017/2470 de la Comissió, de 20 de desembre de 2017, pel qual s'estableix la llista de la Unió d'aliments nous, de conformitat amb el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als aliments nous.

Requisits que han de complir les sol·licituds d’aliments nousEstableix els requisits administratius, tècnics i científics que s'han d'incloure en la sol·licitud d'un aliment nou.

Reglament d'execució (UE) 2017/2469 de la Comissió, de 20 de desembre de 2017, pel qual s'estableixen els requisits administratius i científics que han de complir les sol·licituds esmentades a l'article 10 del Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als nous aliments. 

Aliments tradicionals de tercers països considerat nou a la Unió EuropeaEstableix els requisits administratius, tècnics i científics que haurien d'incloure en una notificació d'un aliment tradicional d'un tercer país i que es consideri nou a la Unió Europea.

Reglament d'execució (UE) 2017/2468 de la Comissió, de 20 de desembre de 2017, pel qual s'estableixen requisits administratius i científics sobre els aliments tradicionals de tercers països de conformitat amb el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell relatiu als nous aliments.

Condició d’aliment nou, procés de consulta:

Reglament d'execució (UE) 2018/456 de la Comissió de 19 de març de 2018 sobre les fases del procés de consulta per a determinar la condició de nou aliment de conformitat amb el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als nous aliments

Data d'actualització:  08.01.2018