• Imprimeix

Llista de la Unió d'aliments nous

21/03/2018 09:03

El Reglament d'Execució (UE) 2017/2470[1] que estableix la llista d'aliments nous recopila tots els aliments nous autoritzats a la Unió Europea fins a la data de la seva publicació (20 de desembre de 2017). Inclou les condicions d'ús, els requisits d'etiquetatge i les seves especificacions. Totes les autoritzacions són genèriques i la llista de la Unió serveix de referència per als operadors econòmics que desitgen posar al mercat un nou producte autoritzat a menys que el sol·licitant sol·liciti la protecció de dades. 

La Comissió va actualitzant la llista de la Unió per afegir nous aliments nous autoritzats.

L’annex del Reglament d’Execució (UE) 2017/2470 s'ha substituït per l'annex del  Reglament d'Execució (UE) 2018/1023 de la Comissió, de 23 de juliol de 2018, per tal d’incorporar les darreres modificacions d’autoritzacions i incloure algunes correccions d’errors.

Llista de la Unió d’aliments nous autoritzats

Actualitzacions a la llista d’aliments nous de la Unió:

  • Reglament d'Execució (UE) 2018/460 de la Comissió, de 20 de març de 2018, pel qual s'autoritza la comercialització de Ecklonia cava phlorotannins com a aliment nou en virtut del Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell i pel qual es modifica el Reglament d'execució de la Comissió (UE ) 2017/2470.
  • Reglament d'Execució (UE) 2018/461 de la Comissió, de 20 de març de 2018, pel qual s'autoritza una pròrroga de l'ús d'extracte ric en taxifolin com a aliment nou segons el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es modifica el Reglament d'execució de la Comissió (UE) 2017/2470.
  • Reglament d'Execució (UE) 2018/462 de la Comissió, de 20 de març de 2018, per la qual s'autoritza una ampliació de l'ús de L-ergotioneïna com a nou aliment en virtut del Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es modifica el Reglament d'execució de la Comissió (UE) 2017/2470.
  • Reglament d'Execució (UE) 2018/469 de la Comissió, de 21 de març de 2018, pel qual s'autoritza la comercialització d'un extracte de tres arrels (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis unbrosa Turcz. i Angelica gigas Nakai) com a aliment nou d'acord amb el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió.
  • Reglament d'Execució (UE) 2018/991 de la Comissió de 12 de juliol de 2018 pel qual s'autoritza la comercialització de hidrolitzat de lisozim de clara d'ou de gallina com a nou aliment d'acord amb el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió.
  • Reglament d'Execució (UE) 2018/1011 de la Comissió de 17 de juliol de 2018 pel qual s'autoritza l'ampliació dels nivells d'utilització dels xampinyons tractats amb radiació ultraviolada com a nou aliment, conformement al Reglament (UE) 2015 / 2283 del Parlament Europeu i del Consell, i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió.
  • Reglament d'Execució (UE) 2018/1018 de la Comissió de 18 de juliol de 2018 pel qual s'autoritza l'ampliació de l'ús del llevat de fleca (Saccharomyces cerevisiae) tractada amb radiació ultraviolada com a nou aliment, conformement al Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió. 

 

[1] Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió, de 20 de desembre de 2017, pel qual s'estableix la llista de la Unió d'aliments nous, de conformitat amb el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als aliments nous.