• Imprimeix

Substitutius de la dieta completa per al control de pes

Els substitutius de la dieta completa per al control de pes són els aliments formulats especialment per al seu ús en dietes de baix valor energètic per a reducció de pes que, utilitzats d'acord amb les instruccions de l'explotador de l'empresa alimentària, substitueixen la dieta diària completa.

Cal diferenciar-los dels substitutius d'un àpat per al control de pes, que no tenen la consideració de productes alimentaris destinats a una alimentació especial. La menció «substitutius d'un àpat per al control de pes», o expressions similars, queda dins de l'àmbit d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1924/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006, relatiu a les declaracions nutricionals i de propietats saludables en els aliments i han de complir les condicions d'ús establertes en el mateix.

Data d'actualització:  29.11.2017