• Imprimeix

Aromes

Aromes

Les aromes  són substàncies que s’afegeixen als aliments per donar-los olor o modificar-ne l’olor o el sabor.

En els aliments únicament es poden utilitzar les aromes o ingredients alimentaris amb propietats aromatitzants que compleixin les dues condicions següents: 

  • Que no plantegin, segons les proves científiques disponibles, cap risc de seguretat per a la salut dels consumidors. 
  • Que la utilització no indueixi als consumidors a error.

Hi ha un grup d’aromes i ingredients alimentaris amb propietats aromatitzants per als quals no es requereix avaluació ni autorització i no hi ha cap restricció per a l’ús:

  • Preparacions aromatitzants obtingudes a partir d’aliments.
  • Aromes obtingudes mitjançant tractament tèrmic a partir d’aliments.
  • Precursors d’aromes obtingudes a partir d’aliments.
  • Ingredients alimentaris amb propietats aromatitzants. 

Per comercialitzar la resta d'aromes, és necessària una avaluació del risc per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i l’autorització per la Comissió Europea, mitjançant la inclusió en una llista comunitària d’aromes i materials de base.