• Imprimeix

Aromes de fum

Les aromes de fum són productes obtinguts mitjançant el fraccionament i la purificació de fum condensat. Es defineixen al Reglament (CE) núm. 2065/2003.

Hi ha un procediment comunitari d'avaluació de la seguretat i l'autorització d’aromes de fum destinades a ser utilitzades en els aliments per tal de garantir un elevat nivell de protecció de la salut humana i la protecció dels interessos dels consumidors, així com d’assegurar pràctiques de comerç just.

Es disposa d’una llista de la unió de productes primaris autoritzats per a la producció d'aromes de fum, utilitzades com a tals en els productes alimentaris o en la seva superfície, o per a la producció d’aromes de fum derivades.

Aquesta llista es va establir sobre la base de les sol·licituds presentades en virtut de l'article 20 del Reglament 2065/2003 i després de l'avaluació de l’EFSA.

 

Data d'actualització:  11.10.2016