• Imprimeix

Legislació

Unió Europea

  • Directiva 2002/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 10 de juny de 2002, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria de complements alimentosos. Estableix el marc regulador a nivell europeu.

Estat Espanyol

El Reial decret 1487/2009, de 26 de setembre, relatiu als complements alimentaris, pel qual es transposa al nostre ordenament jurídic la Directiva 2002/46 / CE estableix el marc regulador a nivell europeu.

Només estableix les normes específiques per a les  vitamines i els minerals que es poden utilitzar com a ingredients en els complements alimentosos i preveu que, més endavant, es puguin incloure normes específiques relatives  a altres substàncies, com ara els aminoàcids, els àcids grassos essencials, la fibra i diverses plantes i elements vegetals.

No obstant això, s’ha de tenir en compte que la llista de les vitamines i minerals autoritzats està actualitzada pel Reglament (CE) núm. 1170/2009 i que algunes de les altres substàncies s’han avaluat i autoritzat en el marc del Reglament (CE) núm. 258/1997 sobre nous aliments i nous ingredients alimentaris.