• Imprimeix

Medicaments il·legals comercialitzats com a complements alimentosos

Hi ha complements alimentaris que es comercialitzen com a productes que contribueixen a incrementar el desenvolupament muscular, aprimar, per millorar el rendiment sexual, etc. En alguns casos aquests productes són utilitzats com a vehicle per encobrir la distribució de diferents substàncies farmacològicament actives sense estar declarats en l'etiquetatge, amb el consegüent risc per a la salut del consumidor que desconeix el que està prenent i els possibles efectes adversos que aquest producte pot tenir per a la seva salut.

Els complements alimentaris són productes dissenyats per complementar la dieta. No són medicaments i, en conseqüència, no estan destinats a tractar, diagnosticar, prevenir ni curar malalties.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) determina quan un producte ha de ser considerat com a medicament i adoptar les mesures oportunes per garantir la protecció dels consumidors en el cas que aquest medicament no compleixi els requisits legals establerts. (Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Garanties i Ús Racional de Medicaments i Productes Sanitaris).

Data d'actualització:  18.09.2017