Una "DECLARACIÓ" és qualsevol missatge o representació que no sigui obligatori d'acord amb la legislació comunitària o nacional, inclosa qualsevol forma de representació pictòrica, gràfica o simbòlica, que afirmi, suggereixi o doni a entendre que un aliment posseeix unes característiques específiques.

  • Si són sobre propietats nutricionals beneficioses específiques parlarem de Declaracions nutricionals (com "baix en greix", "alt contingut de fibra")
  • Si existeix una relació entre una categoria d'aliments, un aliment o un dels seus constituents, i la salut parlarem de Declaració saludable (com "La vitamina D és necessària per al creixement i desenvolupament normal dels ossos en els nens")

Les normes de la Unió sobre les declaracions nutricionals i de salut estan establertes al Reglament (CE) 1924/2006. L'objectiu d'aquestes normes és garantir que qualsevol declaració feta en l'etiquetatge, la presentació o la publicitat d’un aliment a la Unió Europea sigui clara, precisa i basada en l'evidència científica. Estan prohibides les declaracions que podrien induir a error els consumidor.

Tipus de declaracions

Declaracions nutricionals

La "Declaració nutricional" és qualsevol declaració que afirmi, suggereixi o doni a entendre que un aliment té propietats nutricionals benèfiques específiques amb motiu de:

a.) l'aportació energètica (valor calòric) que proporciona en grau reduït o incrementat, i/o

b.) els nutrients o altres substàncies que conté en proporcions reduïdes o augmentades, o que no conté

Segons l'article 8 del Reglament 1924/2006, només s'autoritzaran les declaracions nutricionals si estan enumerades en l'Annex i s'ajusten a les condicions fixades en el present Reglament.

 

Declaracions de salut

Una “Declaració de salut” és qualsevol declaració que afirmi, suggereixi o doni a entendre que existeix una relació entre una categoria d'aliments, un aliment o un dels seus constituents, i la salut.

La Comissió autoritza les  declaracions de salut sempre que estiguin basades en l'evidència científica i siguin  fàcilment compreses pels consumidors. L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) és responsable d'avaluar l'evidència científica que dóna suport a les  declaracions de salut.

Les declaracions de salut poden ser:

  • Declaracions de salut diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens (Article 13 Reglament (CE) 1924/2006.)

 

- la funció d'un nutrient o una altra substància en el creixement, el desenvolupament i les funcions corporals,

- les funcions psicològiques i comportamentals, i

- l'aprimament, el control de pes, la disminució de la sensació de fam, l'augment de la sensació de sacietat o la reducció de l'aportació energètica de la dieta.

  • Declaracions de reducció del risc de malaltia i declaracions relatives al desenvolupament i la salut dels nens (Article 14 Reglament (CE) 1924/2006.)

 

La llista de declaracions de salut diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens està publicada mitjançant el  Reglament (UE) núm. 432/2012 de la Comissió, de 16 de maig de 2012. Aquesta llista és el resultat de la tasca realitzada per la Comissió i l'EFSA en relació amb les declaracions de salut presentades pels Estats membres. A mesura que es van autoritzant noves declaracions nutricionals d'aquest tipus es va modificant la llista mitjançant la publicació de nous Reglaments que modifiquen el Reglament (UE) núm. 432/2012. 

Hi ha dues declaracions de salut relatives a la menció «substitutius d'un àpat per al control de pes»  (Reglament (UE) 2016/1413 de la Comissió, de 24 d’agost de 2016,  que modifica el Reglament (UE) no 432/2012, pel qual s'estableix una llista de declaracions autoritzades de propietats saludables dels aliments diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens)

Aquesta llista és diferent de les sol·licituds individuals que es puguin afegir en funció de la demanda sobre la base de noves proves científiques obtingudes recentment o que incloguin una sol·licitud de protecció de dades de propietat industrial (art. 13.5 Reglament (CE) 1924/2006), i les declaracions relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens (art. 14 Reglament (CE) 1924/2006)). Aquestes darreres reclamacions han estat sotmeses a un procés independent d'autorització, i també estan inscrites.

Per facilitar la consulta, la Comissió Europea posa a disposició de la ciutadania un registre amb la llista de declaracions de salut permeses així com de les no autoritzades. El Registre s'anirà actualitzant amb totes les peticions fins que es completi el procés d'autorització.

 

Més informació

Preguntes i respostes sobre les declaracions nutricionals i de salut

Document per ajudar a resoldre dubtes sobre la interpretació del Reglament 432/2012 de declaracions nutricionals i de propietats saludables. ACC/ACSA.

 

Legislació

Reglament (CE) 1924/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006, relatiu a les declaracions nutricionals i de propietats saludables en els aliments i modificacions.

 Normes de desenvolupament del reglament 1924/2006

  • Reglament (UE) 432/2012 de la Comissió de 16 de maig de 2012, pel qual s'estableix una llista de declaracions autoritzades de propietats saludables dels aliments diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens i modificacions.
  • Reglament (UE) 907/2013 de la Comissió, de 20 de setembre de 2013, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació relatives a l'ús de descriptors genèrics (denominacions).
  • Decisió d'execució de la Comissió de 24 de gener de 2013 per la qual s'adopten directrius per a l'aplicació de les condicions específiques relatives a les declaracions de propietats saludables que estableix l'article 10 del Reglament (CE) 1924/2006 del Parlament Europeu i del Consell
  • Reglament (CE) 353/2008 de la Comissió, de 18 d'abril de 2008, pel qual s'estableixen normes de desenvolupament per a les sol·licituds d'autorització de declaracions de propietats saludables d'acord amb l'article 15 del Reglament (CE) 1924 / 2006 del Parlament Europeu i del Consell i modificacions.

Enllaços i documents d'interès

Data d'actualització:  27.10.2017