El Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor inclou l'obligació de proporcionar la llista d'ingredients i la declaració nutricional.

Les begudes alcohòliques que contenen més d'1,2% en volum d'alcohol estan exempts de la llista obligatòria d'ingredients i declaració nutricional

No obstant això, el Reglament demana a la Comissió que adopti un informe sobre si les begudes alcohòliques han de quedar cobertes per l'obligació de proporcionar la llista d'ingredients i la declaració nutricional i els motius pels quals es justifiquen possibles exempcions.

El 13 de març de 2017 : la Comissió va aprovar un informe al Parlament Europeu i el Consell sobre l'etiquetatge obligatori de la llista d'ingredients i la declaració nutricional de begudes alcohòliques. Aquest informe es basa en dades recopilades per la Comissió a través dels consultes dels Estats membres i dels grups d'interès.

El 4 d'abril de 2017: es va presentar l'informe a les parts interessades en el context d'una reunió del Grup Assessor sobre la cadena alimentària, sanitat animal i salut vegetal. (Acta de la reunió) .

El 12 de març de 2018: la indústria de begudes alcohòliques va presentar una proposta d'autoregulació a la Comissió. La proposta d'autoregulació consisteix en:

Actualment: La proposta ha de ser avaluada per la Comissió.

 

Més informació: Alcohol labelling. Comissió Europea

Data d'actualització:  28.09.2018

Informació relacionada