El gluten que contenen alguns cereals com ara blat (és a dir, totes les espècies Triticum, com ara el blat dur, l’espelta i el blat Khorasan), ordi, sègol i civada pot provocar efectes adversos per a la salut en les persones intolerants al gluten, que, per tant, han d’evitar consumir-lo.

L’existència d’informació sobre l’absència o la presència reduïda de gluten en els aliments hauria d’ajudar les persones amb intolerància al gluten a identificar i triar una dieta variada quan mengen dins de casa o fora.

Els aliments per a persones intolerants al gluten han deixat de tenir consideració de productes alimentaris destinats a una alimentació especial i han de complir el Reglament (UE) 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2011, sobre informació alimentària facilitada al consumidor,  i el Reglament d’execució (UE) 828/2014 de la Comissió, de 30 juliol 2014, relatiu als requisits per a la transmissió d’informació als consumidors sobre l’absència o la presència reduïda de gluten en els aliments).

La informació sobre l’absència o la presència reduïda de gluten en els aliments ha de ser la següent:

Sense gluten

 

La declaració «sense gluten» només es pot utilitzar quan els aliments, tal com es venen al consumidor final, no continguin més de 20 mg/kg de gluten.

 

Molt baix en gluten

 

La declaració «molt baix en gluten» només es pot utilitzar quan aliments que consisteixin en blat, sègol, ordi, civada o les seves varietats híbrides, o que continguin un o més ingredients fets a partir d'aquests cereals, que s'hagin processat específicament per reduir el contingut de gluten, no continguin més de 100 mg/kg de gluten en l'aliment tal com es ven al consumidor final.

 

Aquesta informació pot anar acompanyada de les declaracions «adequat per a les persones amb intolerància al gluten» o «adequat per a celíacs». Igualment, si l'aliment està específicament elaborat, preparat i/o processat per reduir el contingut de gluten d'un o diversos ingredients que contenen gluten, o  per substituir els ingredients que contenen gluten per altres ingredients exempts de gluten de forma natural, la informació alimentària pot anar acompanyada de les declaracions «elaborat específicament per a persones amb intolerància al gluten» o «elaborat específicament per a celíacs». 

Per tal de garantir la claredat i la coherència, es va considerar que totes les normes que s'apliquen al gluten ha de ser fixades per la mateixa norma legal, per aquesta raó, el Reglament (UE) 609/2013, estableix que, que a partir del 20 de juliol de 2016, el Reglament (UE) 1169/2011 sobre la informació facilitada al consumidor ha de ser el marc de les normes relatives a la informació sobre l'absència de gluten en els aliments. 

Per tal de complir amb els requisits del Reglament (UE) 609/2013, la Comissió va modificar per primera vegada el Reglament (UE) 1169/2011 a través Reglament Delegat (UE) 1155/2013 de la Comissió, de 21 d’agost de 2013, pel qual es modifica el Reglament (UE) 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, pel que fa a la informació sobre l’absència o la presència reduïda de gluten en els aliments. (això va permetre a la Comissió que s'estableixen normes sobre la matèria).

Posteriorment, s'estableixen els requisits específics en el Reglament d’execució (UE) 828/2014 de la Comissió, de 30 juliol de 2014, relatiu als requisits per a la transmissió d'informació als consumidors sobre l'absència o la presència reduïda de gluten en els aliments. 

Data d'actualització:  23.08.2017