Les normes sobre informació obligatòria poden variar en funció del producte, la manera de venda o la forma de presentació, per això és important conèixer les seves diferències.

Considerem aliments no envasats  aquells que es presenten sense envasar o es subministren per establiments que serveixen menjars (bars, restaurants, menjadors ...), els que es subministren a altres establiments (residències d'avis, hospitals, col·legis ...), els aliments que es venen al pes o a granel (llegums, hortalisses ...), els productes que s'envasen a petició del consumidor (embotits, peixos ...) o que s'envasen pels titulars del comerç al detall per a la seva venda immediata en l'establiment o establiments de la seva propietat.

La informació alimentària obligatòria s’ha d’indicar en un lloc destacat, de manera que sigui fàcilment visible, clarament llegible i, si s’escau, indeleble. De cap manera ha d’estar dissimulada, tapada o separada per cap altra indicació o imatge, ni per cap altre material interposat.

Sempre s'ha de proporcionar informació sobre les substàncies o productes que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies.

Aquesta informació està regulada, a l'Estat Espanyol, mitjançant el Reial decret 126/2015, de 27 de febrer, pel qual s’aprova la norma general relativa a la informació alimentària dels aliments que es presentin sense envasar per a la venda al consumidor final i a les col·lectivitats, dels envasats en els llocs de venda a petició del comprador, i dels envasats pels titulars del comerç al detall

 

Establiments de restauració (restaurants, bars, cafeteries o establiments semblants)

Aquests establiments han de proporcionar informació sobre les substàncies o productes que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies.

La informació es pot proporcionar de forma oral, però sempre s’ha de disposar de manera escrita o en suport electrònic al mateix establiment.

 La informació ha d’estar a disposició del personal de l’establiment, de les persones consumidores que la sol·licitin i també de les autoritats de control.

Els establiments de restauració i el seu personal no poden al·legar que desconeixen els productes que provoquen al·lèrgies o intoleràncies dels plats que ofereixen, és a dir, han de conèixer els ingredients dels seus plats i els han d’identificar.

 Les persones consumidores han d’ésser conscients que tenen la responsabilitat de sol·licitar la informació al personal de l’establiment i que aquesta informació ha d’existir sempre per escrit o en suport electrònic.

 

Establiments comercials minoristes: Aliments sense envasar i els envasats al lloc de venda a petició del comprador/a

La informació que s’ha de proporcionar, amb caràcter general, és la següent:

La informació relativa a la substància o producte que causa al·lèrgia o intolerància s’especifica a : Informació d’al·lèrgens en aliments no envasats o envasats al lloc de venda

La resta d’ indicacions de la informació alimentària obligatòria s’han de presentar de forma escrita en etiquetes adherides a l’aliment o retolada en cartells col·locats en el lloc on els aliments es presentin per a la venda, sobre l’aliment o proper a aquest.  

La informació ha d’estar a disposició del personal de l’establiment, de les persones consumidores que la sol·licitin i també de les autoritats de control.

Les indicacions de la informació alimentària obligatòria que figurin sobre l’envàs o en una etiqueta unida a aquest, la mida de les lletres ha de ser almenys de 1,2 mm amb caràcter general i 0,9 mm quan la superfície major de l'envàs sigui inferior a 80 cm2.

Establiments comercials minoristes: Aliments que s’envasin al lloc de venda per a la seva venda immediata

La informació alimentària obligatòria dels aliments que envasin els titulars del comerç al detall per a la seva venda immediata a l’establiment o establiments de la seva propietat ha d’incloure:

 • Denominació de l’aliment.
 • Llista d’ingredients.
 • Substàncies o productes que poden causar al·lèrgies o intoleràncies.
 • Quantitat d’un ingredient o d’una categoria d’ingredient
 • Quantitat neta.
 • Data de durada mínima o de caducitat.
 • Condicions de conservació o utilització.
 • Nom o raó social i adreça de l’envasador.
 • País d’origen o lloc de procedència (si escau).
 • Manera de fer-lo servir (si escau).
 • Grau alcohòlic: A les begudes de més d’1,2 per cent de grau volumètric.

A més, s’ha de tenir en compte les mencions obligatòries  addicionals per categoria o tipus específics d’aliments (Annex II del Reglament 1169/2011)

La informació relativa a la substància o producte que causa al·lèrgia o intolerància s’especifica a : Informació d’al·lèrgens en aliments no envasats o envasats al lloc de venda

La resta d’ indicacions de la informació alimentària obligatòria han de figurar sobre l’envàs o en una etiqueta unida a aquest.

En cas de venda amb venedor, a excepció de la data de durada mínima o la data de caducitat, la resta de les indicacions poden figurar retolades en cartells col·locats en el lloc on els aliments es presentin per a la venda.

El productes que s’envasin en bosses i altres envasos que permetin a primera vista una identificació normal del producte i continguin fruites, hortalisses, tubercles o fruits secs, l’etiquetatge ha d’indicar:

 • La denominació de l’aliment amb les seves especificacions.
 • La quantitat neta.
 • La identificació de l’operador de l’empresa alimentària.

Per aquests productes , en règim autoservei, la indicació de la denominació de venda pot figurar retolada en cartells col·locats en el lloc on els aliments es presentin per a la venda, propers a l’aliment en qüestió.

Les indicacions de la informació alimentària obligatòria que figurin sobre l’envàs o en una etiqueta unida a aquest, la mida de les lletres ha de ser almenys de 1,2 mm amb caràcter general i 0,9 mm quan la superfície major de l'envàs sigui inferior a 80 cm2.

Data d'actualització:  24.08.2017