Es consideren aliments envasats els aliments que s’envasen abans de la venda, de manera que no se’n pugui modificar el contingut sense obrir l’envàs; per exemple, iogurts, caixes de cereals, ampolles o cartrons de llet. 

La informació alimentària obligatòria, en el cas dels aliments envasats, ha de figurar directament a l'envàs o en una etiqueta subjecta al mateix.

Com ha de ser l’etiquetatge?  L’etiquetatge ha de ser clar i llegible. Per això, s’estableix una mida mínima de lletra per a la informació obligatòria d’1,2 mm. No obstant això, si la superfície màxima d’un envàs és inferior a 80 cm², la mida mínima es redueix a 0,9 mm. La informació alimentària  s’ha d'indicar en l’etiqueta de forma clara, llegible i en castellà. Els productes tradicionals elaborats i distribuïts exclusivament a Catalunya es poden etiquetar en català, d’acord a l’article 18 del Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol. 

Data d'actualització:  25.08.2016