La Comissió va aprovar, el 31 de maig de 2018, una comunicació sobre preguntes i respostes relatives a l'aplicació del Reglament (UE) 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.

Aquest document actualitza un document de preguntes i respostes anterior, aprovat el gener de 2013, i proporciona respostes a una sèrie de preguntes addicionals.

Aquesta comunicació es va redactar en col·laboració amb els Estats membres.

Data d'actualització:  12.06.2018