Aliments envasats

En el cas d'aliments envasats oferts per a la venda mitjançant comunicació a distància la informació alimentària obligatòria, llevat de la data de durada mínima o data de caducitat, estarà disponible abans que es realitzi la compra i figurarà en el suport de la venda a distància o es facilitarà a través d'altres mitjans apropiats clarament determinats per l'operador d'empreses alimentàries. Si s'utilitzen altres mitjans apropiats la informació alimentària obligatòria es donarà sense que l'operador d'empreses alimentàries imposi als consumidors costos suplementaris. En qualsevol cas, totes les mencions obligatòries estaran disponibles en el moment del lliurament, és a dir, abans que finalitzi la compra

Aliments no envasats

A Espanya, els aliments no envasats oferts per a la venda a distància estan regulats per normativa nacional (Reial Decret 126/2015), de tal manera que la informació exigida (segons cada cas) deu, amb caràcter general, estar disponible abans que finalitzi la compra i sense costos suplementaris. No obstant això, no s'exigeix abans que es realitzi la compra la informació sobre el país d'origen o lloc de procedència però, en qualsevol cas, tota la informació ha d'acompanyar als aliments en el moment del seu lliurament. La informació sobre al·lèrgens sempre s'ha de facilitar abans de realitzar la compra i acompanyarà a l'aliment de forma escrita en el moment del seu lliurament al domicili.

La Comissió Europea i els Estats membres en el si del Grup de Treball d'Informació Alimentària facilitada al consumidor, han elaborat un document per tal de facilitar la comprensió d'aquest tema. Aquest document ha estat traduït al castellà per l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN).

Cuestiones relativas a la Venta a Distancia

Traducción no oficial del Documento de trabajo realizado por los servicios de la Comisión (AECOSAN)

Data d'actualització:  30.08.2017