• Imprimeix

Materials i envasos alimentaris

Materials

Els materials en contacte amb els aliments són aquells materials i objectes destinats a entrar en contacte directament o indirectament amb productes alimentaris, com ara el vidre, el paper, la fusta, els metalls, els plàstics, les tintes d’impremta, amb els quals es fabriquen els envasos, els embalatges, els estris de cuina, els contenidors, les màquines que processen els aliments, etc.

Aquests materials han de ser prou inerts com perquè els seus components no tinguin un efecte negatiu en la salut dels consumidors ni influeixin en la qualitat dels aliments tal que:

  • no han de representar un perill per a la salut humana,
  • no han de provocar modificacions inacceptables de la composició dels aliments,
  • no han de provocar alteracions de les característiques organolèptiques dels aliments.                                                                           

L'avaluació dels materials destinats al contacte amb els aliments la realitza l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA). Tot operador que ho desitgi pot presentar per a la seva avaluació una substància destinada a la fabricació d'aquests. Els expedients s'han de remetre mitjançant els punts nacionals de contacte que, a l'estat Espanyol, és l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN). Els dossiers amb la informació s'elaboraran d'acord amb el que disposen les guies publicades per l'EFSA i la Comissió Europea i s’enviarà a l’AECOSAN.

Noticies sobre materials i envasos alimentaris