• Imprimeix

Avaluació i autorització

Per dur a terme qualsevol activitat relacionada amb les OMG a la Unió Europea es requereix una autorització per part de les autoritats competents, amb avaluació prèvia de la seva seguretat per part de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).

L’avaluació de seguretat dels OMG a la UE es fa cas per cas, és a dir, individualment per a cada OMG i pas a pas, reduint el confinament o l’aïllament dels OMG i fent que l’alliberament augmenti de forma gradual només en cas que l’avaluació de les etapes anteriors reveli que pot passar- se a l’etapa següent (activitat confinada en laboratori > assaig a camp controlat > comercialització).

L’autoritat competent en l’autorització de les activitats relacionades amb la producció d’OMG, activitats confinades i d’alliberament voluntari sense finalitat comercial amb OMG, són els estats membres.

L’autoritat competent en l’autorització de comercialització dels OMG, ja sigui per a cultiu, importació, ús industrial, aliment o pinso és la Comissió Europea, amb avaluació prèvia de la seva seguretat per part de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).

Data d'actualització:  25.08.2016

Informació relacionada