• Imprimeix

Què són

Organismes modificats geneticament

Un organisme modificat genèticament (OMG) és qualsevol organisme, a excepció dels éssers humans, el material genètic del qual s’ha modificat d’una manera que no es produeix de forma natural en l’aparellament (fertilització) o en la recombinació natural, sempre que s’utilitzin les tècniques que  reglamentàriament estableix la normativa.

Els aliments modificats genèticament són els que contenen o estan compostos per OMG o s’han produït a partir d’OMG. Els pinsos modificats genèticament són els que contenen o estan compostos per OMG o s’han produït a partir d’OMG.

La modificació del material genètic, pot ser introduint o transferint gens individuals seleccionats d’un organisme en un altre, o fins i tot entre espècies no relacionades, o bé suprimint o modificant la funcionalitat d’un gen propi. Això fa que en l’organisme receptor es modifiqui o se suprimeixi alguna característica biològica que li era pròpia o que se n’afegeixi alguna de nova.

Quan la modificació consisteix a introduir un gen procedent d’una altra espècie s’anomenen organismes transgènics.

L’objectiu general de les modificacions és atorgar a l’organisme característiques que siguin d’interès per als humans, com per exemple: conferir resistència a determinades plagues d’insectes o als herbicides, la qual cosa permet disminuir l’ús de productes fitosanitaris; o dissenyar OMG per produir productes farmacològics, com la insulina humana produïda per bacteris, o utilitzar-los com a biofactories per produir productes alimentaris, ja sigui per a alimentació animal o per a consum humà, etc.

Les activitats relacionades amb els OMG es poden classificar en:

  • Activitats relacionades amb la producció dels OMG, que inclouen les activitats confinades (per exemple, activitats d’investigació i desenvolupament amb OMG en laboratoris) i activitats d’alliberament voluntari sense finalitat comercial (per exemple, estudis d’assaigs en camps de cultiu amb vista a la preparació d’expedients d’autorització). 
  • Activitats relacionades amb la utilització o comercialització dels OMG, que inclouen el conreu comercial d’OMG, la importació d’OMG, l’ús industrial o la comercialització d’aliments i pinsos modificats genèticament.

 

A la Unió Europea només es poden comercialitzar OMG si estan autoritzats a escala comunitària i compleixen les condicions pertinents establertes a l’autorització. A més, i per permetre que els consumidors puguin prendre una decisió informada i no induir-los a error, els OMG i els productes i  aliments i pinsos produïts a partir d’aquests han de complir uns requisits d’etiquetatge i traçabilitat

Els OMG autoritzats per comercialitzar-se a la UE, incloent-hi els aliments i els pinsos modificats genèticament, s’incorporen al Registre Europeu d’OMG autoritzats publicat a la pàgina web de la Direcció General de Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea (DG SANTE).

Data d'actualització:  25.08.2016