• Imprimeix

Vigilància i control

Tot i que els mecanismes d’autorització i control establerts a la UE respecte als organismes genèticament modificats representen un nivell de garantia suficient a l’hora de protegir la salut i el medi ambient i assegurar la lliure circulació de productes genèticament modificats sans i segurs en la UE, s’ha observat, i no només al nostre territori, una percepció negativa per part d’alguns consumidors respecte a determinats tipus de productes i tecnologies.

Cal fer, doncs, un seguiment adequat del seu ús a tota la cadena alimentària per tal de vetllar pel compliment de les regulacions d’aplicació, com també per garantir al consumidor l’accés a informació útil que li permeti fer una elecció conscient i basada en informació fiable. Aquestes mesures han d’anar especialment dirigides a tenir cura del compliment de les condicions d’etiquetatge i de traçabilitat establertes reglamentàriament, i s’han de complementar amb accions de comunicació oportunes. Els estats membres realitzen diferents actuacions de vigilància i control respecte els organismes modificats genèticament.

Data d'actualització:  21.10.2016