• Imprimeix

Resistència als antimicrobians (AMR)

Resistència antimicrobiana

L’aparició i propagació de resistència als antimicrobians s’ha convertit en un problema de salut pública. Els microorganismes presenten una extraordinària habilitat per adaptar-se i especialment per adquirir i transmetre la resistència als antimicrobians. L’ús excessiu i erroni de les substàncies que maten microorganismes o que inhibeixen el seu creixement ha afavorit el desenvolupament de microorganismes resistents. Si bé ja hi ha una resistència natural als agents antimicrobians abans de la seva introducció en el tractament mèdic, s’accepta generalment que existeix una associació entre les quantitats utilitzades i l’increment d’organismes resistents.

La resistència microbiana es pot estendre a altres poblacions microbianes. Les infeccions per part d’organismes resistents amenacen la població humana, els animals i les plantes, per tant, cal utilitzar amb prudència els agents antimicrobians a fi de limitar l’aparició i propagació de nous gèrmens resistents.

La utilització d’antibiòtics en els animals d’abastament és una de les causes de l’emergència de resistències bacterianes, però la causa principal és el mal maneig dels antibiòtics en el tractament humà.

La Comissió va adoptar, en data 29 de juny de 2017, un nou Pla d'acció per fer front a la Resistència als Antimicrobians (AMR) i va publicar els resultats del primer pla d’acció: EU Guidelines on the prudent use of antimicrobials in human health.