• Imprimeix

Acció a nivell global contra la Resistència als antimicrobians

El problema de les resistències als antimicrobians no és un problema nou però, si emergent perquè està augmentant considerablement. Ja el 2001 l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va aprovar l’ Estratègia mundial OMS per contenir la resistència als antimicrobians.

En la 68.ª Assemblea Mundial de la Salut que va tenir lloc el maig de 2015, la OMS va aprovar un Pla d’Acció Global per lluitar contra la resistència als antimicrobians inclosos els antibiòtics.

L’objectiu d’aquest pla d’acció mundial es garantir la continuïtat de la prevenció i el tractament satisfactori de les malalties infeccioses amb medicaments eficaços, segurs i utilitzats de forma responsable i estableix cinc objectius estratègics:

  • Millorar la conscienciació i comprensió de la resistència als antimicrobians;
  • Reforçar coneixements a través de la vigilància   y la investigació;
  • reduir la incidència de las infecciones;
  • utilitzar de forma òptima els antimicrobians
  • disposar d’arguments econòmics a favor d’una inversió sostenible que tingui en compte les necessitats de tots els països i augmentar la inversió en recerca.

El novembre de l'any 2017 l’OMS, dins del seu Pla Mundial sobre les Residències als Antimicrobians, ha publicat unes directrius amb l’objectiu de preservar l’eficàcia dels antimicrobians tant en la medicina humana com en l’animal: Directrices de la OMS sobre el uso de antimicrobianos de importancia médica en animales destinados a la producción de alimentos.

La Comissió Europea i les seves  Agències (Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC), l'Agència Europea del Medicament (EMA) i l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA)) han identificat  la necessitat de establir una estratègia comú europea per valorar y afrontar el problema del desenvolupament  de resistència als antibiòtics. Així es manifesta en diferents documents oficials com la Resolució del Parlament Europeu de maig de 2011 i  la Comunicació  de la Comissió Europea de novembre de 2011 establint un Pla d’ Acció sobre Resistència a los Antibiòtics, i les Conclusions del Consell de la Unión Europea de 2012 sobre l’impacta  de les resistències i com s’ha d’abordar conjuntament des de la salut humana y veterinària.

Tots ells concreten una sèrie d’accions per afrontar el problema. En la comunicació de la Comissió s’inclouen 12 accions identificades com a vitals en aquesta lluita i que han de ser abordades  en un període de 5 anys al final del qual s’ha publicat un informe amb els progressos i carències a nivell nacional i de la UE:  EU Guidelines on the prudent use of antimicrobials in human health.

La Comissió va adoptar, en data 29 de juny de 2017, un nou Pla d'acció per fer front a la Resistència als Antimicrobians (AMR).

S’insta als Estats membres a implementar estratègies o plans a nivell nacional des de la perspectiva conjunta humana i veterinària.

La Comissió i les Agències EMA, ECDC, EFSA també cooperen amb els governs i agències de USA, Canadà i Noruega en la acció internacional en la lluita contra la resistència als antibiòtics Trans-Atlantic Task Force for Antimicrobial Resistance – TATFAR”. La Comissió treballa també conjuntament amb l’OMS i contribueix activament  al desenvolupament del Pla d’Acció Global.

L'EMA va iniciar el projecte europeu de vigilància del consum veterinari d’antimicrobians (ESVAC) a l'abril de 2010 a petició de la Comissió Europea. L’ESVAC és un projecte d'àmbit europeu de recollida i avaluació de dades sobre la venda i el consum de medicaments veterinaris que continguin en la seva composició antibiòtics com a principi actiu. A Espanya el Projecte ESVAC està inclòs dins el "Pla de lluita enfront de resistències als antibiòtics". S'han de notificar amb caràcter anual les dades de moviments de medicaments

L'Organització per a l'Agricultura i l'Alimentació de les Nacions Unides (FAO) té un paper clau en el suport del govern, fabricants, comerciants i altres parts interessades a adoptar mesures per minimitzar l'ús dels antimicrobians i per prevenir el desenvolupament de la AMR.

L'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) també reconeix que AMR és una preocupació global de salut humana i animal i promou l'ús responsable i prudent dels antimicrobians per preservar la seva eficàcia terapèutica en animals i éssers humans. L'OIE es dedica a la prevenció de AMR a tot el món a través de diferents accions, és a dir, la promoció de l'ús responsable i prudent de productes antimicrobians en medicina veterinària i un millor coneixement i control de les quantitats d'antimicrobians utilitzats en producció animal.

L'OMS, la FAO i l'OIE comparteixen responsabilitats en la lluita contra la resistència antimicrobiana. Collaboration Sharing responsibilities and coordinating global activities to address health risks at the animal-human-ecosystems interfaces (The FAO-OIE-WHO Collaboration)

També a nivell internacional, els països cooperen a través d'un Grup de Treball Intergovernamental sobre la resistència als antimicrobians que depèn de la Comissió del Codex Alimentarius.

A nivell de l’estat Espanyol el 2014 es va aprovar, pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i per  la Conferencia Intersectorial d’Agricultura, el Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics.

L’objectiu es donar compliment a la Comunicació de la Comissió Europea i desenvolupar un «Pla estratègic i d’acció per reduir el risc de selecció i disseminació de resistències als antibiòtics», pel que cal la implicació de tots els professionals dels sectors.

 

Data d'actualització:  08.03.2018

Informació relacionada